Природні зони України. Інтегрований урок географії, біології та фізичної культури. 8-й клас

Тема. Природні зони України.
Сучасна українська школа неможлива без використання новітніх інтерактивних технологій. Це забезпечить формування ключових компетентностей для успішної самореалізації учнів. Для розвитку пізнавальної діяльності учнів завдяки інтегра­ції на уроці застосовуються різні вправи і завдання, направлені на закріплення і поглиблення знань із таких предметів як географія, біологія та фізична культура. Запропонований варіант можна використовувати як у повному обсязі, так і окре­мими частинами.

20,00 

Мета:

  • повторення, узагальнення, закріплення та систематизування знань учнів про природні зони України, фізіологічні системи людини;
  • удосконалення умінь та навичок застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань із географії та біології, рухових вправ;
  • розвиток уміння організації пошукової роботи, розв’язку логічних завдань, роботи з картами атласу;
  • виховання організованості, відповідальності, зосередженості, поважливого ставлення у роботі в групі.