Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

Тема. Альдегіди. Склад та будова молекули, властивості речовин та їх добування.
Навряд чи серед дорослих людей мо­жна знайти того, хто хоча б зрідка не кори­стується парфумами. Слово «парфумерія» походить від латинського «fumus» — «дим». Справа в тому, що першою парфумерією були пахощі, які або втирали в шкіру, або спалю­вали, щоб просочитися їхнім ароматом. Перші європейські парфуми призначалися не для тіла, а для шкіряних виробів.

20,00 

Мета:

  • формування уявлення про склад, будову, властивості, добування та застосування альдегідів;
  • удосконалення вміння складати рівняння хімічних реакцій та передбачати можливість їх перебігу;
  • розвивання вміння аналізувати та узагальнювати інформацію;
  • сприяння формуванню пізнавального інтересу до хімії як науки майбутнього.

Методи: розповідь, бесіда, демонстрування.