Лісова екосистема — це всі живі організми (рослини, тварини і мікроби) лісу, які перебувають у постійній взаємодії як між собою, так і з усім навколишнім середовищем. Вони виконують величезну роботу з перетворення речовин на енергію.

Чим більша розмаїтість тварин і рослин у вашому лісі (довкіллі), тим більша його стійкість до дії навколишнього середовища. Наприклад, екосистема лісу стійкіша за екосистему окремого березового гаю, тому що її населяють різноманітні види тварин, а рослинний світ — надзвичайно багатий.

Жодна частина лісової системи не може існувати без іншої. Найголовніше в ній — енергія, і насамперед — енергія Сонця. Наприклад, рослини лісу споживають сонячне проміння, воду, вуглекислий газ і виробляють кисень. Рослинами харчуються лісові тварини: звірі, комахи, птахи тощо. Хижаки лісу полюють на здобич (інших звірів) або самі стають їх здобиччю, різноманітні залишки якої мікроорганізми чи комахи розкладають до найпростіших решток. Так колообіг енергії та речовин у природі (екосистемі лісу) завершується.

Існує дуже тісний взаємозв’язок між всіма частинами ланцюжка. Якщо з певних причин стався неврожай рослин чи плодів, народилося менше комах, якими живляться травоїдні тварини або інші комахи, то це стане причиною зменшення кількості гризунів, птахів або хижаків, що ними харчуються. Порушення однієї з ланок завжди згубно позначається на іншій!