Біологія. Уроки. 9 клас

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування уроків біології для 9-го класу за змістом навчальної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585) та розробки уроків відповідно до планування. Уроки відповідають основним дидактичним і методичним вимогам сучасної школи, містять багато різноманітних завдань для самостійної, групової та фронтальної навчально-пізнавальної діяльності учнів із метою формування ключових освітніх компетентностей.

Посібник стане в пригоді вчителям біології загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентам і викладачам педагогічних ВНЗ.

Автори: Світлана Агапшук, Оксана Загубинога, Катерина Шуліка

 Серія: Бібліотека “Шкільного світу”

Рік видання: 2017 p.

Обкладинка: М’яка

Формат : А4 (210х290 мм)

К-ть сторінок:  256

Вага: 375 г

УДК 373.5.091.21*кл9:57
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7512-01-0

80,00 

Немає в наявності

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування з біології

Урок 1. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі й місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

Урок 2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості

Урок 3. Інші неорганічні сполуки

Урок 4. Органічні молекули. Біологічні макромолекули — біополімери. Структура і функції білків

Урок 5. Ферменти, їх роль у клітині

Урок 6. Вуглеводи

Урок 7. Ліпіди

Урок 8. Структура нуклеїнових кислот

Урок 9. АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах

Урок 10. Узагальнення знань із тем «Вступ», «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

Читати далі

Тема 2. Структура клітини

Урок 11. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії

Урок 12. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та її основні органели

Урок 13. Ядро, його структурна організація й функції

Урок 14. Типи клітин та їх порівняльна характеристика: прокаріотична й еукаріотична клітини

Урок 15. Типи клітин та їх порівняльна характеристика: рослинна й тваринна клітини

Урок 16. Узагальнення знань

Тема 3. Принципи функціонування клітини

Урок 17. Обмін речовин та енергії

Урок 18. Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах

Урок 19. Біохімічні механізми дихання

Урок 20. Фотосинтез: світлова й темнова фаза. Хемосинтез

Урок 21. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

Урок 22. Узагальнення знань

Тема 4. Збереження й реалізація спадкової інформації

Урок 23. Гени й геноми. Будова генів та основні компоненти генів про- й еукаріотів

Урок 24. Основні типи РНК

Урок 25. Транскрипція. Генетичний код. Біосинтез білка

Урок 26. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

Урок 27. Практична робота 1. Розв’язування елементарних вправ із реплікації, транскрипції й трансляції

Урок 28. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз

Урок 29. Мейоз

Урок 30. Рекомбінація

Урок 31. Статеві клітини й запліднення

Урок 32. Закономірності індивідуального розвитку

Урок 33. Узагальнення знань

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Урок 34. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип і фенотип. Алелі

Урок 35. Закони Менделя

Урок 36. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер

Урок 37. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Урок 38. Практична робота 2. Складання схем схрещування

Урок 39. Форми мінливості. Мутації: види мутацій, причини й наслідки мутацій

Урок 40. Спадкові захворювання людини

Урок 41. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики

Урок 42. Захист наукових проектів

Урок 43. Узагальнення знань із теми «Закономірності успадкування ознак»

Тема 6. Еволюція органічного світу

Урок 44. Популяції живих організмів та їх основні характеристики

Урок 45. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Механізми видоутворення

Урок 46. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна

Урок 47. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

Урок 48. Еволюція людини. Етапи еволюції людини

Урок 49. Світоглядні й наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Урок 50. Узагальнення знань

Тема 7. Біорізноманіття

Урок 51. Основи еволюційної філогенії й систематики

Урок 52. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти

Урок 53. Огляд основних еукаріотичних таксонів

Урок 54. Узагальнення знань. Практична робота 4. Порівняння будови й процесу розмноження клітиннихта неклітинних форм життя

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

Урок 55. Екосистема. Різноманітність екосистем

Урок 56. Харчові зв’язки, потоки енергії й колообіг речовин у екосистемах

Урок 57. Біотичні, абіотичні й антропогенні фактори

Урок 58. Стабільність екосистем та причини її порушення

Урок 59. Біосфера як цілісна система. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

Урок 60. Захист проектів

Урок 61. Узагальнення знань

Урок 62. Одомашнення рослин і тварин. Поняття про селекцію

Урок 63. Огляд традиційних біотехнологій

Урок 64. Основи генетичної й клітинної інженерії

Урок 65. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Урок 66. Генетично модифіковані організми

Урок 67. Узагальнення знань із теми «Біологія як основа біотехнології й медицини»

Узагальнення знань

Урок 68. Основні властивості живих систем

 

 

 

 

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.