Хімія. Уроки. 9 клас

Посібник містить календарно-тематичне планування із визначенням очікуваних результатів навчання та наскрізних змістових ліній, а також конспекти уроків із хімії за оновленою навчальною програмою для 9-го класу.

Усі уроки відповідають методичним і дидактичним вимогам нової української школи, адже спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів і максимальну інтеграцію навчання в життя.

Посібник стане в пригоді вчителям хімії загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, викладачам методики навчання хімії у ВНЗ, студентам хімічних спеціальностей педагогічних університетів.

 

Автори: Філоненко Ірина, Хринюк Надія, Коваль Яна, Табанова Світлана, Забарук Тетяна, Кроніковська Олена
Упорядник: Агапшук Світлана
Серія: Бібліотека “Шкільного світу”
Рік видання: 2017 p.
Обкладинка: М’яка
Формат : А4 (210х290 мм)
К-ть сторінок:  192
Вага: 294 г
УДК 373.5.016.091.214:54
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-617-7590-96-3

83,00 

Немає в наявності

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування

 • Урок 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома
 • Урок 2. Хімічний зв’язок і будова речовини
 • Урок 3. Основні класи неорганічних сполук
 • Урок 4. Хімічні властивості основних класів неорганічних сполук
 • Урок 5. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні й істинні розчини
 • Урок 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок
 • Урок 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників
 • Урок 8. Розчинення як фізико-хімічний процес. Кристалогідрати
 • Урок 9. Розв’язування задач за рівняннями реакцій із використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини
 • Урок 10. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Читати далі

 • Урок 11. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах
 • Урок 12. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти
 • Урок 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену
 • Урок 14. Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища
 • Урок 15. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння
 • Урок 16—17. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій
 • Урок 18. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій
 • Урок 19. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
 • Урок 20. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач
 • Урок 21. Розв’язування розрахункових задач
 • Урок 22. Контрольна робота 1 із теми «Розчини»
 • Урок 23—24. Узагальнення знань із теми «Розчини». Значення розчинів у житті людини та суспільства.Захист проектів
 • Урок 25. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну
 • Урок 26. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки
 • Урок 27. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів
 • Урок 28. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення і відновлення, окисники та відновники
 • Урок 29. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій
 • Урок 30. Значення окисно-відновних реакцій у природі й діяльності людини
 • Урок 31. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння
 • Урок 32. Оборотні й необоротні реакції
 • Урок 33. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників
 • Урок 34. Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій
 • Урок 35. Самостійна робота 2 із теми «Хімічні реакції»
 •  Урок 36. Узагальнення з теми «Хімічні реакції»
 • Урок 37. Особливості органічних сполук
 • Урок 38. Метан як представник насичених вуглеводнів
 • Урок 39. Гомологи метану
 • Урок 40. Етилен і ацетилен як представники ненасичених вуглеводнів
 • Урок 41. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями
 • Урок 42. Поняття про полімери на прикладі поліетилену
 • Урок 43. Природні джерела вуглеводнів. Застосування вуглеводнів
 • Урок 44. Поняття про спирти. Етанол: молекулярна і структурна формули, фізичні та хімічні властивості
 • Урок 45. Гліцерол: молекулярна і структурна формули, фізичні та хімічні властивості. Якісна реакція на гліцерил
 • Урок 46. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини
 • Урок 47. Етанова (оцтова) кислота: склад і фізичні властивості
 • Урок 48. Хімічні властивості та застосування етанової кислоти. Поняття про вищі карбонові кислоти
 • Урок 49. Практична робота 3. Властивості етанової кислоти
 • Урок 50. Жири, їх склад і властивості. Мило, його склад, мийна дія. Біологічна роль жирів
 • Урок 51. Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Їх будова, властивості, поширення в природі
 • Урок 52. Крохмаль і целюлоза — природні полімери. Їх будова, властивості, поширення в природі
 • Урок 53. Застосування вуглеводів, їх біологічна роль
 • Урок 54. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Амінокислоти
 • Урок 55. Білки як біологічні полімери. Біологічна роль амінокислот і білків
 • Урок 56. Природні й синтетичні органічні сполуки
 • Урок 57. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів
 • Урок 58. Практична робота 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах
 • Урок 59. Контрольна робота з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»
 • Урок 60. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій
 • Урок 61. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення
 • Урок 62. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
 • Урок 63. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства
 • Урок 64. Хімічна наука та виробництво в Україні. Відомі вітчизняні вчені — творці хімічної науки
 • Урок 65. Підсумковий урок із теми «Роль хімії в житті суспільства»

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.