Робоча книга заступника директора з навчально-виховної роботи

Книга  вміщує матеріали з контролю та керівництва методичною роботою, я кістю уроків та позакласних заходів, станом ведення документації, якістю планування.Поданокалендарнийтижневий план роботи, основнівимогидорозкладу уроків та список документації, необхідної для його складання, критерії результативності методичної роботи, алгоритми роботи з вивчення і впровадження вимог директивних та нормативних документів, проведення тематичного, фронтального контролю, вивчення системи роботи вчителя.

Розраховано на заступників директора з навчально-виховної та науково- методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

25,00 

Немає в наявності

Артикул: 543 Категорії: , Позначки: ,

ЗМІСТ

 • Посадові обов’язки заступника директора школи з навчально-виховної роботи
 • Загальна інформація
 • Адреси та телефони установ і організацій, з якими школа підтримує постійні зв’язки
 • Адреси та номери телефонів працівників школи
 • Привітати
 • Режим роботи школи
 • Структура навчального року
 • Розклад дзвінків
 • Режим роботи:
 • шкільної бібліотеки

Читати далі

 • педагога-організатора
 • практичного психолога
 • соціального педагога
 • медичної сестри
 • Режим роботи груп подовженого дня
 • Календарний тижневий план роботи заступника директора школи з навчально-виховної роботи
 • Планування окремих напрямів роботи
 • Контроль за виконанням вказівок, пропозицій тощо
 • Робочий навчальний план школи
 • Відомості про класні колективи
 • Відомості про навчання учнів у НВК, школах мистецтв тощо
 • Основні вимоги до розкладу уроків
 • Список документації, необхідної для складання розкладу уроків
 • Довідкова таблиця для складання розкладу уроків
 • Розклад уроків на І семестр (1—4 кл.)
 • Розклад уроків на II семестр (5—11 кл.)
 • Зміни в розкладі уроків
 • Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій на І семестр
 • Розклад роботи гуртків, клубів, секцій на І семестр
 • Розклад проведення годин класних керівників на І семестр
 • Розклад уроків на П семестр (1—4 кл.)
 • Розклад уроків на II семестр (5—11 кл.)
 • Зміни в розкладі уроків
 • Розклад факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій на II семестр
 • Розклад роботи гуртків, клубів, секцій на II семестр
 • Розклад проведення годин класних керівників на II семестр
 • Графік проведення учнівських конкурсів, виставок, олімпіад, змагань різних рівнів
 • Методична робота
 • Керівництво методичною роботою
 • Критерії результативності методичної роботи
 • Форми методичної роботи
 • Пам’ятка з вивчення результативності методичної роботи в школі
 • Орієнтовна схема наказу про організацію методичної роботи
 • Структура внутрішньошкільної методичної роботи
 • Циклограма методичної роботи
 • Відомості про шкільні методичні підрозділи
 • Алгоритм роботи з вивчення і впровадження вимог директивних та нормативних документів
 • Пам’ятка з вивчення стану планування роботи методичного об’єднання
 • Пам’ятка з вивчення роботи шкільного методичного об’єднання
 • Етапи роботи над науково-методичною проблемою
 • Алгоритм вирішення науково-методичної проблеми
 • Розклад роботи районних засідань методичного характеру
 • Облік участі педагогів у позашкільній методичній роботі
 • Облік взаємовідвідування педагогами уроків, позакласних та позашкільних заходів
 • Пам’ятка з вивчення рівня самоосвітньої роботи педагогів
 • Облік роботи з підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогів
 • Облік роботи з педагогами, які в поточному навчальному році проходитимуть курси
 • Графік проведення відкритих уроків, позакласних та позашкільних заходів
 • Пам’ятка з вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду
 • Орієнтовна структура узагальненого опису перспективного педагогічного досвіду
 • Рекомендації керівнику школи, який вивчає досвід роботи вчителя
 • Недоліки при описі досвіду
 • План роботи з вивчення і запровадження передового досвіду вчителя з проблеми
 • Шкільні конкурси професійної майстерності
 • Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників
 • Відомості про впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій
 • Орієнтовна схема роботи заступника директора школи з навчально-виховної роботи з молодими вчителями
 • Облік роботи з інформаційно-консультативного обслуговування педагогічних працівників
 • Діагностична карта самоаналізу складнощів учителів при організації методичної діяльності
 • Внутрішньошкільний контроль
 • Основні вимоги щодо ефективності внутрішньошкільного контролю
 • Циклограма внутрішньошкільного контролю на навчальний рік
 • Контроль за якістю уроків та позакласних заходів
 • Вимоги до сучасного уроку
 • Основні призначення відвідування та аналізу уроків
 • Основні недоліки відвідування та аналізу уроків
 • Орієнтовний перелік питань для визначення мети відвідування уроку
 • Підготовка до відвідування уроків
 • План аналізу уроку
 • Найбільш характерні недоліки уроку
 • Варіант аналізу уроку
 • Основні вимоги до висновку за наслідками спостереження уроку
 • Вимоги до рекомендацій, які надаються вчителеві після відвідування уроків
 • Внутрішньошкільний контроль за якістю виховної роботи
 • Об’єкти контролю і педагогічного аналізу виховного процесу
 • Характерні ознаки основних компонентів виховання
 • Орієнтовна схема аналізу виховного заходу
 • Загальні висновки з вивчення рівня вихованості школярів
 • Пам’ятка з вивчення стану планування виховної роботи класними керівниками
 • Пам’ятка з вивчення роботи класного керівника
 • Графік відвідування уроків та позакласних заходів
 • Контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» щодо роботи з учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин
 • Алгоритм проведення тематичного, фронтального контролю
 • Алгоритм вивчення системи роботи вчителя
 • Пам’ятка з вивчення системи уроків учителя
 • Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
 • Контроль за якістю планування, станом ведення документації
 • Пам’ятка з вивчення стану календарного планування
 • Пам’ятка з вивчення стану поурочного планування
 • Пам’ятка вивчення стану виконання навчальних планів і програм
 • Примірна структура бесіди адміністрації школи з учителями за підсумками семестру
 • Пам’ятка з вивчення стану ведення класних журналів
 • Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів
 • Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських щоденників
 • Пам’ятка з вивчення стану ведення особових справ
 • Пам’ятка з вивчення використання технічних засобів і засобів наочності в процесі навчання
 • Пам’ятка з вивчення результативності роботи навчального кабінету
 • Контроль за рівнем навчальних досягнень школярів
 • Етапи вимірювання навчальних досягнень школярів
 • Вимоги щодо умов виявлення реальних показників у процесі оцінювання
 • Пам’ятка з вивчення рівня навчальних досягнень школярів, сформованості практичних умінь і навичок
 • Графік проведення контролю за рівнем навчальних досягнень школярів
 • Основні вимоги щодо аналізу директорського контрольного діагностування та прийняття рішення за підсумками його проведення
 • Вивчення стану викладання навчальних предметів
 • Пам’ятка з вивчення стану викладання навчального предмета
 • Пам’ятка з вивчення стану викладання навчальних предметів у початкових класах
 • Українська мова
 • Читання
 • Математика
 • Основи здоров’я і фізична культура
 • Трудове навчання
 • Художня праця
 • Я і Україна
 • Музика
 • Образотворче мистецтво
 • Пам’ятка з вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів у середніх та старших класах
 • Українська мова
 • Українська мова
 • Іноземна мова
 • Світова література
 • Історія
 • Людина і світ
 • Географія
 • Основи економіки
 • Правознавство
 • Математика
 • Інформатика
 • Хімія
 • Біологія
 • Фізика
 • Астрономія
 • Трудове навчання
 • Основи здоров’я
 • Захист Вітчизни
 • Фізична культура
 • Пам’ятка з вивчення стану викладання, рівня навчальних досягнень школярів з предметів художньо-естетичного циклу
 • Етика (5—6 кл.)
 • Музичне мистецтво (5—8 кл.)
 • Образотворче мистецтво (5—7 кл.)
 • Мистецтво (5—8 кл.)
 • Художня культура (8—11 кл.)
 • Пам’ятка з вивчення стану начально-виховної роботи в групі подовженого дня
 • Пам’ятка з вивчення факультативних занять
 • Пам’ятка з вивчення стану гурткової роботи
 • Пам’ятка з вивчення роботи педагога-організатора
 • Пам’ятка з вивчення стану роботи практичного психолога
 • Пам’ятка з вивчення роботи шкільної бібліотеки
 • Пам’ятка з вивчення читацьких формулярів школярів
 • Пам’ятка з вивчення санітарно-гігієнічного стану навчального закладу
 • Вимоги щодо прийняття управлінського рішення
 • Основні вимоги щодо прийняття та виконання управлінського рішення
 • Примірна структура підсумкового матеріалу за результатами внутрішньошкільного контролю
 • Вимоги щодо оформлення ділової документації
 • Словник

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.