Українська література. Уроки. 9 клас

Збірник складається з розробок уроків з української літератури, укладених згідно з програмою для учнів 9-го класу, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р.), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 664 від 06 червня 2012 р.

Пропоновані види робіт і завдань, форми і методи організації та проведення сучасного уроку української літератури якнайкраще  забезпечать формування компетентностей і компетенцій учнів. Посібник розрахований на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

149,00 

Є в наявності

ЗМІСТ

Урок 1. Вступ. Тема. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей

Урок 2. Тема. Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення й узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя)

Урок 3. Тема. Родинно-побутові пісні. «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько». Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка

Урок 4. Тема. Обряд українського весілля. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Естетична специфіка весільних пісень як обрядових, їх мотиви, настрій

Урок 5. Тема. Урок розвитку мовлення № 1. Усний твір-роздум за українськими родинно-побутовими піснями «Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне»

Урок 6. Тема. Українські народні балади. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні тощо). Балада «Ой летіла стріла»

Урок 7. Тема. Тематичні й стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Балада «Ой на горі вогонь горить»

Урок 8. Тема. Урок літератури рідного краю № 1. Родинно-побутові пісні та балади територіальної громади

Урок 9. Тема. Контрольна робота № 1 (розгорнуті відповіді на запитання) з теми «Усна народна творчість»

Урок 10. Тема. Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

Читати далі

Урок 11. Тема. Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко)

Урок 12. Тема. Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах

Урок 13. Тема. Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. Літопис «Повість временних літ»

Урок 14. Тема. «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-Печерський патерик»

Урок 15. Тема. «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів

Урок 16. Тема. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни

Урок 17. Тема. Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Вертеп як вид лялькового театрального дійства

Урок 18. Тема. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів»

Урок 19. Тема. Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії із собою і світом. «Всякому місту — звичай і права», «De libertate» (із «Саду Божественних пісень»)

Урок 20. Тема. Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки Харківські». Байка «Бджола та Шершень»

Урок 21. Тема. Урок позакласного читання № 1. М. Івченко. «Напоєні дні». (Повість про Г. Сковороду)

Урок 22. Тема. Контрольна робота № 2. Контрольний письмовий твір за однією із запропонованих тем

Урок 23. Тема. Нова українська література. Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця XVІІІ — першої половини XІX ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники. Творчість Івана Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення

Урок 24. Тема. Іван Котляревський — драматург і театральний діяч. «Енеїда». Історія появи. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній

Урок 25. Тема. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла)

Урок 26. Тема. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Її тривале сценічне життя. Торжество народної етики

Урок 27. Тема. Урок розвитку мовлення № 2. Складання цитатної характеристики головної героїні твору

Урок 28. Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся». Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І.Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору

Урок 29. Тема. Композиція повісті. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П. Куліш про Г. Квітку

Урок 30. Тема. Урок позакласного читання № 2. Г. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма»

Урок 31. Тема. Література українського романтизму. Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М.Шашкевич)

Урок 32. Тема. Байкарська творчість поетів-романтиків (П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін.). Петро Гулак-Артемовський — перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнений образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»). Балада «Рибалка» П. Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки)

Урок 33. Тема. Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Байка «Ведмежий суд». Вірш «Човен». Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами. Засоби романтичного зображення. ТЛ: романтизм, романс

Урок 34. Тема. Контрольна робота № 3 (тестові завдання) з теми «Нова українська література»

Урок 35. Тема. Микола Гоголь. «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І. Малковича). Творчість М. Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України

Урок 36. Тема. Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба». Внутрішній епічний розмах твору. Піднесено-героїчний образ головного героя

Урок 37. Тема. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М. Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства

Урок 38. Тема. Урок розвитку мовлення № 3. Написання листа героєві повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»

Урок 39. Тема. Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення

Урок 40. Тема. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного й елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»). Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка»). ТЛ: послання

Урок 41. Тема. «Сон» («У всякого своя доля…»). Поема (комедія) «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення

Урок 42. Тема. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування

Урок 43. Тема. Національна проблематика періоду «Трьох літ». Поема «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби

Урок 44. Тема. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

Урок 45. Тема. «І мертвим, і живим, і ненародженим…» Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості

Урок 46. Тема. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

Урок 47. Тема. Контрольна робота № 4 (розгорнуті відповіді на запитання) з теми «Творчість М. Гоголя, Т. Шевченка»

Урок 48. Тема. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала…», «Марія», «У нашім раї на землі…» тощо). «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»), символічно-узагальнений («Марія»)

Урок 49. Тема. «На панщині пшеницю жала…» Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість народних уявлень про щастя

Урок 50. Тема. «Наймичка». Трагедія жінки із соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм

Урок 51. Тема. Особиста лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці …» Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, філософія життя людини на землі

Урок 52. Тема. Самотність поета «І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..» Підбиття підсумків чесно прожитого життя

Урок 53. Тема. Біблія в житті Т. Шевченка. Світове пророцтво поета («Ісая. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Біблійні реалії в текстах творів

Урок 54. Тема. Підсумковий урок: Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном

Урок 55. Тема. Урок позакласного читання № 3. Т. Шевченко. «Художник

Урок 56. Тема. Контрольна робота № 4. Контрольний письмовий твір за однією із пропонованих тем: «Тема національного визволення як провідна у творчості Т. Шевченка», «Свята Мати — джерело, яке змінює світ (за творчим доробком Т. Шевченка)», «Тарас Шевченко — гордість України»

Урок 57. Тема. Пантелеймон Куліш — відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач. Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва. Романтична основа світогляду

Урок 58. Тема. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю

Урок 59. Тема. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком

Урок 60. Тема. Урок позакласного читання № 4. О. Іваненко. «Марія»

Урок 61. Тема. Марко Вовчок. Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка»

Урок 62. Тема. Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів-людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

Урок 63. Тема. Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко). Страдницький життєвий шлях і творчість Павла Грабовського, революціонера-народника, борця за українську справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця («Надія»). Громадянська лірика («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою,  її образ у поезії «До Н. К. С.». Михайло Старицький — драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не захвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуттів

Урок 64. Тема. Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко)

Урок 65. Тема. «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна вічна актуальність проблеми батьків і дітей

Урок 66. Тема. Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного

Урок 67. Тема. Урок розвитку мовлення № 4. Усний твір-характеристика персонажа соціально-побутової повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Урок 68. Тема. Контрольна робота № 6 (тестові завдання) з теми «Нова українська література»

Урок 69. Тема. Урок літератури рідного краю № 2. Літературні персоналії територіальної громади (прозові твори)

Урок 70. Тема. Урок-підсумок. Проведення бесіди про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися

Підсумкові контрольні роботи 

Додаткова інформація

Авторський колектив

Литвиненко Л. М., Бурунова Т. О.,  Гафінова Л. В., Дзеціна Н. П., Дядик Г. В., Кравчук О. М., Роєнко О. П., Танцюра Л. М., Хавронич С. М., Бондаренко О. А., Чмигової О. О.

Обкладинка

М'яка

Формат

Кількість сторінок

Рік

Серія

УДК

373.5.016:811.161.2](073)

ISBN

978-966-451-000-1
978-617-7512-00-3

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.