Географія. Уроки. 7‑й клас

У книжці подано розробки уроків для 7-го класу з курсу «Географії материків і океанів», методичні рекомендації та опорні конспекти для учнів. Запропоновані матеріали вчитель може використати незалежно від того, за яким підручником він працює і навчає учнів, та з урахуванням вікових і психолого-педагогічних особливостей семикласників.

Видання буде корисним учителям під час планування і проведення уроків географії в загальноосвітніх навчальних закладах та викладачам у процесі здійснення фахової підготовки студентів вищих навчальних закладів.

Учителям географії, методистам, студентам, усім, хто причетний до навчання географії у школі.

 

 

 

65,00 

Немає в наявності

 

ЗМІСТ

 • Орієнтовне календарно-­тематичне планування
 • Урок  1. Вступ. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії
 • Урок  2. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням

Розділ 1. Загальні географічні закономірності

 • Урок  3. Форма й рух Землі
 • Урок  4. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки
 • Урок  5. Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи й пояси складчастості.
 • Практична робота 1. Аналіз тектонічної, геологічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між геологічною будовою, тектонічними структурами й формами рельєфу
 • Урок  6. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси й типи клімату Землі

Читати далі

 • Урок  7. Ландшафти материків, закономірності їх поширення на рівнинах та в горах. Широтна зональність і вертикальна поясність

Розділ 2. Африка

 • Урок 8. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка.
  Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід
 • Урок  9. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Африки
 • Урок 10. Загальні риси клімату Африки
 • Урок 11. Кліматичні пояси й типи клімату Африки
 • Урок 12. Води суходолу. Використання водних ресурсів
 • Урок 13. Води суходолу. Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід (продовження)
 • Урок 14. Особливості ґрунтово­рослинного покриву. Природні зони, закономірності їх розміщення. Зона вологих екваторіальних лісів. Зона саван та рідколісь
 • Урок 15. Зона пустель та напівпустель. Зона вічнозелених лісів та чагарників
 • Урок 16. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО
 • Урок 17. Населення Африки. Держави. Зв’язки України з державами Африки

Розділ 3. Австралія і Океанія

 • Урок 18. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини
 • Урок 19. Клімат Австралії. Води суходолу. Практична робота 3. Нанесення об’єктів географічної номенклатури Австралії на контурну карту
 • Урок  20. Рослинність і тваринний світ Австралії. Природні зони. Зміни природи материка під впливом діяльності людини..
 • Урок  21. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна­материк. Україна й Австралія. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО
 • Урок  22. Природні особливості й заселення Океанії. Нова Зеландія — країна в Океанії

 

Розділ 4. Південна Америка

 • Урок  23. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка
 • Урок  24. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Південної Америки
 • Урок  25. Загальні риси клімату Південної Америки. Кліматичні пояси й типи клімату.
  Практична робота 4. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами
 • Урок  26. Води суходолу. Практична робота 5. Позначення географічних об’єктів Південної Америки на контурній    карті
 • Урок  27. Природні зони. Висотна поясність в Андах
 • Урок  28. Зміни природи Південної Америки, спричинені людиною. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО
 • Урок  29. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки

Розділ 5. Антарктида й Антарктика

 • Урок  30. Антарктида й Антарктика. Географічне положення Антарктиди. Дослідження материка.
  Особливості водних мас Південного океану. Практична робота 6. Позначення географічних об’єктів материка на контурній карті
 • Урок  31. Геологічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світи Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка
 • Урок  32. Узагальнення і систематизація знань учнів із теми «Австралія. Південна Америка. Антарктида» 

Розділ 6. Північна Америка

 • Урок  33. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння
 • Урок  34. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини Північної Америки
 • Урок  35. Загальні риси клімату
 • Урок  36. Кліматичні пояси й типи клімату
 • Урок  37. Води суходолу. Практична робота 7. Позначення об’єктів географічної номенклатури Північної Америки на контурній карті
 • Урок  38. Природні зони. Висотна поясність. Практична робота 8. Складання порівняльної характеристики висотної поясності в різних частинах Кордильєр
 • Урок  39. Зміни природи материка під впливом діяльності людини. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО
 • Урок  40. Населення Північної Америки. Держави. Україна й держави Північної Америки

Розділ 7. Євразія

 • Урок  41. Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу
 • Урок  42. Дослідження та освоєння Євразії
 • Урок  43. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні
 • Урок  44. Корисні копалини Євразії
 • Урок  45. Загальні риси клімату
 • Урок  46. Кліматичні пояси: континентальні, сезонно­вологі й вологі типи клімату
  Практична робота 9. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм
 • Урок  47. Води суходолу. Річки Євразії.
 • Урок  48. Води суходолу. Озера Євразії. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
  Практична робота 10. Позначення об’єктів географічної номенклатури Євразії на контурній карті
 • Урок  49. Природні зони Євразії
 • Урок  50. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони. Практична робота 11. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони
 • Урок  51. Висотна поясність
 • Урок  52. Зміни природи Євразії під впливом діяльності людини
 • Урок  53. Об’єкти Євразії, занесені до Списку природної  і культурної спадщини ЮНЕСКО
 • Урок  54. Населення Євразії
 • Урок  55. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

 

Розділ 8. Світовий океан

 • Урок  56. Головні особливості природи Світового океану. Рельєф дна океану. Водні маси, їх властивості, географічне поширення. Течії у Світовому океані
 • Урок  57. Закономірності поширення життя у Світовому океані. Океан і людина. Роль Світового океану в життєдіяльності людини
 • Урок  58.Тихий океан. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті
 • Урок  59. Атлантичний океан. Практична робота 13. Позначення географічних об’єктів та течій Атлантичного океану на контурній карті
 • Урок  60. Індійський океан. Практична робота 14. Складання лоції Індійського океану
 • Урок  61.Північний Льодовитий океан. Практична робота 15. Позначення географічних об’єктів Північного Льодовитого океану на контурній карті
 • Урок  62. Урок перевірки знань і вмінь учнів із теми «Океани Землі»

 

Розділ 9. Природокористування

 • Урок  63. Природні ресурси материків та океанів. Класифікація природних ресурсів. Сфери використання природних ресурсів на материках і в океанах
 • Урок  64. Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги, створення антропогенних ландшафтів
 • Урок  65. Екологічні проблеми материків та океанів. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.