Модифікаційна мінливість. Урок біології з використанням ігрових та ІК-технологій. 9-й клас

Тема. Модифікаційна мінливість.

Модифікаціями називають зміни фенотипу, зумовлені впливом навколишнього середовища й не пов’язані зі змінами генотипу. До того ж конкретна модифікована зміна ознаки, що виникла, не успадковується, але обсяг цієї змінюваності (норма реакції) є генетично детермінованим й успадковується. Модифікації зберігаються лише протягом життя цього організму.

20,00 

Мета:

  • продовжувати формувати знання про закономірності мінливості;
  • ознайомлювати з модифікаційною мінливістю;
  • продемонструвати на конкретних прикладах, як середовище може впливати на фенотипи організмів, які розвиваються в ньому, і властивості модифікацій;
  • розвивати логічне мислення, уміння аналізувати інформацію, робити висновки й узагальнення;
  • виховувати наполегливість, самостійність, відповідальність.

Методи й методичні прийоми:

  • виклад інформації, пояснення, активізація уваги й мислення, набуття з ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом;
  • подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація й закріплення набутих знань;
  • постановка проблемних питань;
  • діалог, "біологічне лото";
  • створення та заповнення таблиць.