Газообмін у легенях і тканинах. Урок біології з використанням ігрових та ІК-технологій. 8-й клас

Тема. Газообмін у легенях і тканинах.

Кисень — джерело життя. Його чимало в повітрі. Він може проникнути крізь шкіру, але лише в незначних кількостях, недостатніх для підтримки життя. Є легенда про італійських дітей, яких для участі в релігійній процесії пофарбували золотою фарбою; в історії далі йдеться про те, що всі вони померли від задухи, тому що «шкіра не могла дихати». На базі наукових даних така смерть неможлива, тому що поглинання кисню через шкіру не виміряти, а виділення двоокису вуглецю становить менше ніж 1% від його виділення через легені. Надходження в організм кисню й видалення вуглекислого газу забезпечує дихальна система. Перенесення газів й інших необхідних для організму речовин здійснюється за допомогою кровоносної системи. Функція дихальної системи полягає в тому, щоб забезпечувати кров достатньою кількістю кисню й видаляти з неї вуглекислий газ.

20,00 

Мета:

  • формувати в учнів знання про суть процесу газообміну в легенях і тканинах, демонструвати роль дифузії в цих процесах;
  • виявляти зв’язок між дихальною і кровоносною системами;
  • розвивати вміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки;
  • виховувати бережне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення;
  • формувати ключові, загально-навчальні, предметні компетентності.

Методи та методичні прийоми: бесіда-пояснення, демонстрування, створення схем, робота в групах, робота з підручником, розв’язування компетентісних задач, інтерактивні й ігрові методи.

Міжпредметні зв’язки: хімія (склад повітря), фізика (парціальний тиск, дифузія), історія (історичні довідки), географія (географічне положення).