Спадкові хвороби. Урок-проєкт з біології. 11-й клас

Тема. Спадкові хвороби.

Окрім патогенних факторів навколишнього середовища в розвитку хвороб людини значну роль відіграють генетичні фактори. Тому, використовуючи сучасні можливості науки та досліджень, правильно й важливо знати про спадкові хвороби та вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю та вміти запобігати їм.

20,00 

Мета:

  • формування знань про спадкові хвороби та вади людини, про хвороби людини зі спадковою схильністю, знаходження причини їх виникнення;
  • розглянути заходи профілактики спадкових хвороб людини;
  • сприяння розвитку в учнів уміння працювати в групах, аналізувати, порівнювати, робити висновки;
  • формування практичних умінь і навичок учнів, уміння розкривати загальне й особливе;
  • стисло та грамотно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їх;
  • сприяння розвитку образного мислення, просторової уяви, пізнавальної активності, творчих здібностей учнів;
  • виховання розуміння важливості здорового способу життя на прикладі генетичних порушень і пов’язаних із ними вад здоров’я людини, гордість за досягнення в галузі розвитку генетичної науки, уважності, зібраності, спостережливості;
  • формування відповідальності, організованості, дисциплінованості.

Тип уроку: предметний, інформаційний, творчий, груповий.

Міжпредметні зв’язки: історія, медицина, інформатика.