Органічні речовини. Урок з використанням технології випереджальних завдань та дидактичних карток. 9-й клас

Тема. Органічні речовини.

Клітина — це маленька фабрика або навіть окремий живий організм, у якому кожен компонент має самостійний вели­кий перелік обов’язків із забезпечення її життєдіяльності. Розроблення містить великий обсяг теоретичного матеріалу й допоможе ознайомити учнів із органічними речовинами клітини та їхніми функціями.

20,00 

Мета:

  • формування знань про особливості будови й функції органічних речовин на прикладі молекул білків, нуклеїнових кислот, ліпідів і вуглеводів, уміння встановлювати зв’язки між будовою і функціями речовин;
  • розвивання вміння учнів працювати з різними джерелами інформації, навичок смислового читання: виокремлення головного, аналіз, порівняння, узагальнення, висновки;
  • розвивання вміння трансформувати текст у схему, логічного мислення, уваги й пам’яті;
  • виховання духу змагання та колективізму, пізнавальної активності учнів, культури точності й швидкості відповідей;
  • здійснення естетичного виховання;
  • заохочення учнів до способу життя, що веде до здоров’я.

Міжпредметні зв’язки: хімія.