Види теплообміну. Міждисциплінарний дослідницький проєкт. 8-й клас

Види теплообміну. Міждисциплінарний дослідницький проєкт
Наразі широко обговорюють питання про створення умов для підвищення якості навчально-виховного процесу. Випускник сучасної школи повинен володіти практико-орієнтованими знаннями, необхідними для успішної інтеграції в соціум і адаптації в ньому. Для вирішення цього завдання необхідно відійти від класичного формування знань, умінь і навичок і перейти до ідеології розвитку, на основі особистісно-орієнтованої моделі освіти. Провідну роль повинні відігравати творчі методи навчання. В арсеналі інноваційних педагогічних засобів і методів особливе місце посідає дослідницька творча діяльність.

20,00 

Мета:

 • поглибити й розширити поняття теплообміну;
 • закріпити інформацію про види теплообміну: теплопровідність, конвекцію та випромінювання;
 • продемонструвати значення теплообміну в природі, його застосування в побуті та техніці;
 • формувати вміння аналізувати факти;
 • стимулювати пізнавальну діяльність учнів;
 • сприяти виникненню внутрішніх мотивів навчання, прагненню самонавчатися та самовдосконалюватися;
 • формувати вміння висувати гіпотези та розробляти план дій, розвивати вміння проводити аналогію, аналізувати матеріал, робити висновки, працювати в групі;
 • прищеплювати інтерес до фізики.

Завдання:

 • формувати та розвивати інтерес учнів та мотиваційну готовність до здобуття знань;
 • удосконалювати навички пошуку власного способу розв’язання фізичних задач та використання набутих знань у конкретній практичній діяльності;
 • розвивати в учнів усі види мислення, уміння користуватися засобами пошуку та збереження інформації, оцінювати й самостійно вирішувати проблемні питання;
 • виховувати інформаційну культуру та вміння працювати в команді.

Інші навчальні дисципліни: екологія, біологія.