ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ДИТИНИ. Заняття для дітей середнього дошкільного віку

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ДИТИНИ.

Враховуючи світові статистичні дані та дані опитувань по Україні щодо прав дітей, можемо ствердно сказати, що значна кількість сучасних громадян не дотримується Конвенції ООН щодо прав дитини. Проте це не означає, що ми просто не вивчали їх, а скоріше не досліджували й ніхто нам не розповідав, а особливо дітям, що вони мають права.

20,00 

Мета:

 • навчання знаходити схожість та відмінність дітей між собою та іншими людьми;
 • тренування вміння складати різні типи речень: прості, складні, зі сполучниками та сполучними словами, із однорідними членами;
 • визначення першого та останнього звуку в словах;
 • формування вмінь робити припущення, аналізувати, формулювати власну думку, інтересу до навчання в школі;
 • розширення знань дітей про права дитини;
 • пояснення залежності стану здоров’я від продуктів харчування;
 • виховання правомірної поведінки, поваги до прав інших людей, уміння толерантно спілкуватися;
 • сприяння розумінню дітьми своїх прав, свобод та обов’язків, свідомому відповідальному ставленню до своїх обов’язків у закладі дошкільної освіти та сім’ї;
 • формування поваги до прав інших людей.

Методи, прийоми:

 • інтерактивні методи;
 • дидактичні ігри;
 • робота в групах.