ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ДИТИНИ. Заняття для дітей старшого дошкільного віку

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ДИТИНИ.

Будь-яка казка створена для дітей, аби дати їм певні знання: про навколишній світ, середовище, відносини та взаєморозуміння тощо. Мораль можна відшукати у кожній із них, та що цікаво: саме народні казки мають значний вплив на навчання дітей, а особливо дошкільнят. Кожна з них має приховане навчання для читачів та слухачів, а тим паче, що стосується прав дитини.

20,00 

Мета:

 • закріплення вміння змінювати казку, вводити нових героїв у зміст казки (казка на новий лад);
 • тренування вміння складати різні типи речень: прості, складні, зі сполучниками та сполучними словами, з однорідними членами;
 • визначення першого та останнього звука в словах;
 • формування вмінь робити припущення, аналізувати, формулювати власну думку, інтересу до навчання в школі;
 • розширення знань дітей про школу, шкільне навчання;
 • уточнення правил безпеки життєдіяльності в побуті, на вулиці, вдома;
 • пояснення залежності стану здоров’я від продуктів харчування;
 • виховання правомірної поведінки, поваги до прав інших людей, уміння толерантно спілкуватися;
 • сприяння розумінню дітьми своїх прав, свобод та обов’язків, свідомому відповідальному ставленню до своїх обов’язків у закладі дошкільної освіти та сім’ї.

Методи, прийоми:

 • інтерактивні методи;
 • дидактичні ігри;
 • робота в групах.