СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СВІТОМ ПРИРОДИ. Літературний проєкт із природничо-пізнавальною діяльністю для дітей молодшого дошкільного віку

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СВІТОМ ПРИРОДИ. Літературний проєкт із природничо-пізнавальною діяльністю для дітей молодшого дошкільного віку

Світ природи — незбагненний та багатоманітний. Сьогодні питання збереження природи стоїть особливо гостро. Але виховати повагу до при­роди можна лише із раннього віку, розповідаючи про її різноманітність та яскравість. Діти мають усвідомлювати власний вплив на навколишній світ, і розуміти, що кожна дія позначається на довкіллі.

20,00 

Мета:

  • навчання дітей керувати своїми емоціями, використовуючи вербальні та невербальні засоби виразності, уважно спостерігати, досліджувати під час дослідницько-­пошукової діяльності;
  • навчання проявляти фантазію під час ігрової діяльності;
  • розвивання здатності активно слухати художній текст та реагувати на нього, заохочувати повторювати окремі слова, вислови з віршиків і казок;
  • формування можливості створювати музично-­ігрові образи;
  • виховання в дітей екологічно-­доцільної поведінки сто­совно світу комах, птахів;
  • спостереження за комахами, птахами;
  • виховування позитивних емоційних враження дітей про природне довкілля.

Методи, прийоми:

  • ігрові методи;
  • казка;
  • аплікація.