СТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «МОЛОДА СІЧ». Проєктна діяльність у дитячому садку

СТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ «МОЛОДА СІЧ». Проєктна діяльність у дитячому садку

Мало що так зачіпає серця юних вихованців, як почуття. Почуття можуть мати різну спрямованість. Однозначно можна казати про незаперечену любов до матері та батька, до рідних та друзів. Але з деякими почуттями не народжуються — їх необхідно старанно плекати змолоду, неквапливо та обережно, аби не викликати відрази. До таких емоцій, що виховують, належить патріотизм.

20,00 

Мета:

  • створення цілісної системи всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина­-патріота України — Дитячої Козацької Республіки;
  • реалізація прав і свобод, відстоювання інтересів дітей та молоді згідно з її статутом;
  • формування любові до культурного спадку свого народу, мовної культури, оволодіння і вживання української мови;
  • забезпечення умов реалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
  • формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім’ї, ЗДО, міста), духовно-­моральних взаємин;
  • утвердження принципів загальнолюдської моралі і правди;
  • виховання молодого покоління в дусі патріотизму, козацьких традицій та національної самосвідомості, любові, поваги до своїх національних особливостей, почуття власної гідності, як представників свого народу, толерантного ставлення до представників інших національностей, до однолітків, батьків, сусідів та інших людей.

Аудиторія: педагоги, діти дошкіль­ного віку, батьки, органи місцевого самоврядування, громадські організації, дитячі громадські об’єднання, культурно-­освітні установи, заклади системи фізичної культури і спорту, засоби масової інформації.

База реалізації: ЗДО, ЗЗСО.