ІСТОРІЯ АНГЛІЇ XVI СТОЛІТТЯ. Інтегрований урок із англійської мови та всесвітньої історії. 7 клас

ІСТОРІЯ АНГЛІЇ XVI СТОЛІТТЯ. Інтегрований урок із англійської мови та всесвітньої історії. 7 клас

Англія ХVІ століття — час мануфактур, аграрного перевороту, заснування ко­лоній. Цьому сприяли високий рівень господарського розвитку, нові форми власності, зближення нижчих верств — рицарів і джентрі — з купецтвом, політична централізація, великі геогра­фічні відкриття. Політична стабілі­зація і пожвавлення англійської економіки на рубежі XV—XVI століть утворили сприятливу атмосферу для культурного підйому. Пожвавилися традиційні осередки культури середньовічної Англії — міста, університети, королівський двір. З початку XVI століття значення двору як організатора культурного життя неухильно зростала разом із посиленням самої монархії і успіхами в централізації країни. Придушення опору магнатів призвело до ліквідації багатьох феодальних квазі­дворів, що змагалися з королівським, а масові конфіскації забезпечили короні кошти для надання йому належних блиску і величі.

20,00 

Мета:

  • вчити учнів працювати за мето­дикою «6 думаючих капелюхів»;
  • органі­зувати аудіювання відеозапису і вчити стисло переказувати;
  • розширити знання учнів про історію, реалії, культуру і традиції країни;
  • розвивати вміння логічно викладати свою думку, розвивати слухову, зорову пам’ять, мимовільну увагу, го­товність до подальшої самоосвіти;
  • прищеплювати почуття поваги до співрозмовника, формувати ціннісні орієн­тири і виховувати культуру спілкування.