WILLIAM SHAKESPEARE: LIFЕ, SONNETS AND PLAYS. Сценарій музично-літературної композиції

WILLIAM SHAKESPEARE: LIFЕ, SONNETS AND PLAYS. Сценарій музично-літературної композиції

Шекспір — найвидатніший англійський поет і дра­матург XVI століття. Епоха, у яку жив і творив письменник, називається епохою Відродження, або Ренесансом. Вона вражає нестримним злетом фантазії митців, піднесенням духу, великою вірою у творчі можливості людини. Ніколи ще мистецтво не відігравало такої значної ролі в житті суспіль­ства, ніколи не було таким велично прекрасним. Епоха Відродження подарувала світу багато талановитих людей. їхні імена назавжди вписані в «золоту книгу» цієї епохи. Серед них — ім’я великого Шекспіра.

20,00 

Мета:

  • виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови та формувати повагу до мистецтва країни, мову якої вивчаємо;
  • удосконалювати знання, уміння, навички, набуті на уроках англійської мови;
  • практикувати учнів у здійсненні підготовленого монологічного тa діалогічного спілкування;
  • тренувати учнів в аудіюванні;
  • розширювати світогляд учнів.

Форма проведення: музично­-літературна композиція.