A DAY WITH WILLIAM SHAKESPEARE. Проєкт. 10—11 класи

A DAY WITH WILLIAM SHAKESPEARE. Проєкт. 10—11 класи

Процес вивчення будь-­якої іноземної мови, а особливо англійської, є тривалим та складним. Для того щоб підвищити мотивацію до вивчення англійської мови, підсилити до неї інтерес, усе більше й більше використовують метод проєктів. Адже завдяки цьому методу учні набувають знань у процесі планування та виконання практичних завдань-­проєктів.

20,00 

Цілі й завдання: 

  • висвітлення основних фактів життя і твор­чості Вільяма Шекспіра;
  • сприяння повторенню та активізації в усному мовленні лексичних одиниць та граматичних структур, необхідних для бесіди про відомих письменників;
  • вивчення поетичних та драматичних творів Вільяма Шекспіра;
  • практикування учнів у виразному читанні творів мовою оригіналу;
  • залучення учнів до іншомовної культури;
  • використання отриманих учнями навичок на уроках англійської мови та за підготовки індивідуальних проєктів;
  • розвиток уміння аналізувати та система­тизувати інформацію, навичок аудіювання, читання, монологічного мовлення, творчих здібностей учнів, уяви;
  • виховання цікавості до творчості Вільяма Шекспіра, любові та поваги до літератури краї-ни, мову якої вивчають.