Основні положення молекулярно-кінетичного вчення про будову речовини. Урок з використанням дослідницьких завдань. 10-й клас

Тема. Основні положення молекулярно-кінетичного вчення про будову речовини. Дослідні обґрунтування вчення. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.
Люди давно здогадувалися про те, що речовини складаються з окремих дрібних частинок. Їх називають атомами. У більшості випадків атоми не існують поодинці, а об’єднуються в групи — молекули. Атоми і молекули надзвичайно малі: у будь-якому крихітному шматочку речовини, який ми можемо розгледіти, міститься більше атомів, ніж зірок у Галактиці. Порівняно з різноманіттям речовин кількість атомів вельми обмежено. Атоми можуть по-різному з’єднуватися один з одним. Як із букв алфавіту можна скласти сотні тисяч слів, так з одних і тих самих атомів утворюються молекули або кристали величезної кількості різних речовин, із яких складається навколишній світ.

20,00 

Мета:

  • поглибити й конкретизувати уявлення учнів про молекулярно-кінетичне вчення про будову речовини;
  • розглянути дослідне обґрунтування молекулярно-кінетичної теорії;
  • розкрити значення молекулярних явищ і показати їх практичне застосування;
  • сприяти розумінню основних понять;
  • ознайомити з величинами, що характеризують молекули, методами їх вимірювання;
  • розвивати вміння самостійно працювати з коментуванням своїх дій;
  • сприяти розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення;
  • формувати навички колективної роботи в поєднанні з розвитком індивідуальних творчих здібностей учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда), наочні (демонстрування), логічні (висновки, підсумки), практичні (робота з практичним обладнанням).

Міжпредметні зв’язки: хімія, математика, інформатика.