Перевірка знань. Підсумковий тест з теми “Рух і взаємодія”. 9-й клас

Перевірка знань. Підсумковий тест з теми “Рух і взаємодія”
Тестові завдання в легкій і невимушеній формі допомо­жуть учням пригадати вивчені правила та використати їх на практиці. Головне — не заля­кувати учнів важливістю отри­мання гарних балів. Хай це буде для них фізична пригода! Для цього необхідно заціка­вити учнів предметом та вмо­тивувати їх гарними балами та нематеріальними заохоченнями. Учителю необхідно детально продумати, якими можуть бути ці заохочення для кожного з учнів індивідуально.

20,00 

Підсумковий тест містить 30 завдань і складається з частини А (18 завдань) і частини В (12 завдань). На виконання всіх завдань підсумкового тесту з фізики відводиться 180 хвилин. Завдання учням рекомендується виконувати за порядком. Якщо яке-небудь із них викличе труднощі, учень може переходити до наступного, а після виконання всіх завдань повернутися до пропущених.