Перевірка знань. Тематичні фізичні диктанти. 7—8-мі класи

Перевірка знань. Тематичні фізичні диктанти
Тематичні фізичні диктанти — один із видів фронтального контролю та перевірки знань учнів. Учитель може з’ясувати рівень засвоєння основного змісту матеріалу: формулювань законів і висновків, формул та залежностей між фізичними величинами, їх одиниць. І все це протягом незначної частини уроку. Отже, коли треба одночасно і швидко перевірити, як засвоїли навчальний матеріал усі учні класу — запропоновані фізичні диктанти стануть у пригоді.

20,00 

У добірці представлені фізичні диктанти з тем:

7 КЛАС

 • "Фізичні величини";
 • "Вимірювання та обчислення фізичних величин";
 • "Речовина і поле";
 • "Траєкторія. Шлях і переміщення";
 • "Швидкість тіла";
 • "Рух тіла по колу";
 • "Коливальний рух. Маятники";
 • "Сила. Маса. Густина речовини";

Читати далі

 • "Види сил у природі";
 • "Вимірювання сил";
 • "Тиск. Сила тиску";
 • "Тиск рідин і газів. Закон Паскаля";
 • "Закон Архімеда. Умови плавання тіл";
 • "Робота. Потужність. Енергія";
 • "Прості механізми. Рівновага тіла. Момент сили. ККД механізмів";
 • "Енергія. Види енергії".

8 КЛАС

 • "Способи зміни внутрішньої енергії тіла";
 • "Види теплопередавання";
 • "Тепловий рух атомів і молекул. Температура";
 • "Кількість теплоти";
 • "Плавлення і тверднення";
 • "Пароутворення і конденсація";
 • "Пояснення зміни агрегатних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення";
 • "Теплова енергія. Теплокористування";
 • "Електризація тіл";
 • "Пояснення електризації";
 • "Електричний струм. Дії струму. Струм у металах";
 • "Електричне коло. Джерела струму";
 • "Електричний струм. Напруга";
 • "Закон Ома для ділянки кола";
 • "Опір провідників";
 • "Види з’єднань провідників";
 • "Робота і потужність електричного струму";
 • "Електричні нагрівальні прилади";
 • "Електричний струм у різних середовищах".