Прикладні задачі з механіки. Дидактичні картки для бліц-опитування. 10-й клас

Прикладні задачі з механіки. Дидактичні картки для бліц-опитування
Ще з давніх часів люди вивчають навколишній світ. Намагаючись пояснити перебіг тих чи тих процесів та явищ, вони приходили до певних висновків. Ми і наразі цікавимось все новим і новим, але не все можемо пояснити! Природа – це все, що нас оточує: ліси, ріки, луки, озера, безкрає небо, повітря, вода, рослини, тварини, зорі… Людина не може існувати окремо від природи, тому постійно вивчає її. Така цікавість спочатку була пов’язана з необхідністю працювати із сільським господарством: коли розпочинати підготовлювати ґрунт чи збирати урожай? Які погодні умови впливають на родючість? Із часом таких знань накопичилось досить багато, і люди навчились не лише спостерігати, а й прогнозувати, передбачати, знаходити причини та закономірні зв’язки між тими чи тими процесами та явищами, пояснювати їх. Це набагато спростило людині життя. Знання, які накопичились, стали основою для зародження та розвитку фізики.

20,00 

Як використовувати картки?

  • Спосіб 1. Розділити учнів на групи та дати кожній по 5—6 карток та час для обговорення та представлення результатів.
  • Спосіб 2. Роздати кожному учню по картці. Записані на підписаних картках відповіді дати на перевірку іншим учням та влаштувати групову рефлексію.
  • Спосіб 3. Роздати учням картки як домашнє завдання.