Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. Підсумковий урок-вебквест. 9-й клас

Тема. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики.
Беззаперечний факт, що широке й ефективне запровадження інноваційних методик сприяє підвищенню якості освіти, зацікавленості учнів і викладачів. Однією з таких методик, що вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, є методика веб-квестів.

20,00 

Мета:

  • узагальнення та закріплення знань учнів із теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»;
  • формування вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
  • сприяння розвитку творчих здібностей учнів, логічного мислення, зокрема, уміння аналізувати ситуацію, установлювати взаємні зв’язки між явищами природи, узагальнювати, виділяти головне, здійснювати міжпредметні зв’язки;
  • виховання відповідального ставлення до виконання доручень, допитливості, кмітливості, творчої активності, самокритичності, взаємопідтримки, почуття патріотизму, любові до рідного краю.

Методи, прийоми: індивідуальна робота, групова робота, дискусія.