Тиск твердих тіл, рідин і газів. Урок засвоєння нових знань. 7-й клас

Тема. Тиск твердих тіл, рідин і газів.
Більше, ніж будь-який інший предмет, фізика сприяє формуванню сучасного наукового світогляду та світорозуміння. За правильного викладання фізика більше за інші предмети вчить науковому методу пізнання. Заняття фізики дають можливість показати весь процес пізнання суті явища.

20,00 

Мета:

  • засвоєння учнями сенсу основних понять і законів фізики, взаємозв’язку між ними;
  • сприяння розумінню і здатності пояснювати фізичні явища: атмосферний тиск, тиск рідин, газів і твердих тіл, плавання тіл, повітроплавання, розташування рівня рідини в сполучених посудинах, існування повітряної оболонки Землі, способи зменшення та збільшення тиску;
  • розвиток вміння вимірювати: атмосферний тиск, тиск рідини на дно та стінки посудини, силу Архімеда; володіння експериментальними методами дослідження залежності: сили Архімеда від обсягу витісненої тілом води, умов плавання тіла в рідині від дії сили тяжіння та сили Архімеда;
  • набуття досвіду самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації з використанням різних джерел і нових інформаційних технологій для вирішення пізнавальних завдань.

Методи, прийоми: мінілекція, експеримент, робота в групі, обговорення, розв’язування задач.