Загальна географія. Семестровий тестовий контроль, ІІ семестр. 6-й клас

Загальна географія. Семестровий тестовий контроль, ІІ семестр. 6-й клас
Підготовку учня до успішної здачі тесту ЗНО (ДПА) з географії слід починати ще в 6-му класі. Особливої уваги потребує контроль за засвоєнням навчального матеріалу й оцінюванням знань дітей. Тематичні та контрольні роботи необхідно зробити цікавими, яскравими й актуальними вимогам часу. Запропоноване тестування максимально наближене за своєю структурою до тестів ЗНО з географії. Використання такого тестового контролю є дуже ефективним інструментом, що стимулює підготовку учнів до кожного уроку, і таким, що підвищує мотивацію до предмета, який вивчають.

20,00 

Зміст тестових завдань відповідає новій програмі та формату зовнішнього незалежного оцінювання (з бланками відповідей), що дасть учням можливість під час виконання цих робіт психоло­гічно адаптуватися й надалі успішно скласти ЗНО з географії. Для зручності вчителю пропонують порівняльну таблицю з показниками, що допоможе розподілити наванта­ження під час контрольного уроку та розрахувати кількість балів за виконані завдання.

Тест налічує 6 варіантів. У кожній роботі є завдання на визначення однієї правильної відповіді, встановлення відповідностей, визначення правильних тверджень та географічна задача.