Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Південної Америки. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 7-й клас

Тема. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Південної Америки.
Вивчення кліматичних особливостей материків є однією з ключових тем під час вивчення географії материків та океанів. Подана розробка уроку містить завдання, що подаються у двох варіантах: як дидактичні картки і як онлайн-вправи. Учитель може обирати більш влучний для нього та його учнів метод. Так учні зможуть у зручній для себе формі засвоїти та систематизувати знання щодо кліматичних поясів і типів клімату Південної Америки.

20,00 

Мета:

  • формування системи знань про головні риси клімату Південної Америки;
  • розвиток знань і вмінь визначати основні кліматотвірні чинники;
  • розвиток умінь і навичок характеризувати типи клімату материка;
  • виховання інтересу до навчання.