Похідна. Застосування похідної під час розв’язування фізичних задач. Інтегрований урок фізики та математики. 11-й клас

Тема. Похідна. Застосування похідної під час розв’язування фізичних задач.
Міжпредметні зв’язки є дидактичною умовою і засобом глибокого й усебічного засвоєння основ наук у школі. Окрім того, вони сприяють підвищенню наукового рівня знань учнів, розвитку логічного мислення і їхніх творчих здібностей. Реалізація міжпредметних зв’язків усуває дублювання у вивченні матеріалу, економить час і створює сприятливі умови для формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів. Установлення міжпредметних зв’язків у курсі фізики підвищує ефективність політехнічної і практичної спрямованості навчання. У викладанні математики дуже важливий мотиваційний бік. Учні сприймають математичну задачу краще, якщо вона виникає у них на очах, формулюється після розгляду якихось фізичних явищ або технічних проблем.

20,00 

Мета:

  • систематизувати знання учнів із теми;
  • формувати навички й уміння знаходити похідні функцій;
  • вчити розв’язувати задачі з фізики за допомогою похідної;
  • формувати навички застосування похідної;
  • розвивати зацікавленість у вивченні алгебри та фізики.

Тип уроку: формування нових знань.