Розв’язування текстових задач. Повторення знань із тем «Фольклор», «Літературна казка». Інтегрований урок математики і зарубіжної літератури. 5 клас

Тема. Розв’язування текстових задач. Повторення знань із тем «Фольклор», «Літературна казка».

Інтеграція знань важлива з погляду поси­лення прикладних аспектів, особливо в гума­нітарній галузі. Саме під час вивчення матема­тичних понять отримуємо широкі можливості для інтеграції. Розв’язування задач із гуманітарним змістом демонструє важливість математичного аналізу всіх боків нашого життя, зацікавлює учнів, робить розуміння змісту задач простішим.

20,00 

Мета:

  • структурувати отримані знання з різних предметів у систему особистісних знань учнів;
  • розвивати їхні уміння аналізувати й систематизувати, навички самостійності мислення;
  • виховувати ціннісні орієнтири в житті.

Освітні галузі: математика, мова та література, мистецтво, соціальна й здоров’язбережувальна.

Тип уроку: повторення і узагальнення знань.