Додавання раціональних чисел із різними знаками. Урок розв’язування задач економічного змісту. 6 клас

Тема. Додавання та віднімання чисел із різними знаками.

Розроблений урок сприятиме розвитку уваги, уяви, математичного та економічного мислення, вміння застосовувати знання до вирішення практичних задач, творчих здібностей школярів, відчуття успіху під час навчання, навичок самоконтролю та взаємоконтролю.

20,00 

Мета:

  • сформувати уявлення учнів про зміст дії додавання від’ємних чисел та чисел із різними знаками (зокрема й протилежних чисел);
  • виробляти вміння використовувати ці правила під час додавання раціональних чисел;
  • сформувати поняття учнів про банк, кредити;
  • сприяти розвитку уваги, творчих здібностей учнів;
  • формувати їх пізнавальний інтерес, вміння виділяти головне в інформації;
  • виховувати творче ставлення до справи, наполегливість у досягненні мети, відповідальність та самостійність.