Тотожні перетворення виразів із квадратними коренями. Урок алгебри з використанням інтерактивних методів навчання. 8 клас

Тема. Тотожні перетворення виразів із квадратними коренями.

У пропонованій розробці для досягнення очікуваного ре­зультату застосовано різноманітні методи навчання (словесні, наочні та практичні). Урок сплановано та розроблено так, що учні будуть ознайомлені з властивостями квадратного кореня, з алгоритмом винесення множника з­-під знака кореня та внесе­ння його під корінь, спрощення виразів із квадратними коренями та скорочення дробів.

20,00 

Мета:

  • навчати учнів перетворювати дробові вирази, які містять квадратні корені;
  • повторити та систематизувати знання та вміння учнів щодо визначення властивостей арифметичного квадратного кореня з числа та способів його застосування для перетворення числових та буквених виразів;
  • систематизувати навички виконання тотожних перетворень виразів, що містять квадратні корені;
  • розвивати комунікативну компетентність, інтелектуальні та творчі здібності, пам’ять, увагу, логічне, математичне мислення, уміння шукати і пізнавати цікаву інформацію, правильно та послідовно міркувати;
  • формувати вміння приймати рішення та відстоювати власну точку зору;
  • виховувати навички колективної роботи, самоконтролю, взаємоконтролю;
  • прищеплювати інтерес до предмета.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.