Множення многочлена на многочлен. Населення та держави Африки. Інтегрований урок з алгебри та географії. 7 клас

Тема. Множення многочлена на многочлен. Населення та держави Африки.

Формування пізнавального інтересу посідає важливе місце в комплексі виховних завдань з навчання математики. Він є не лише чинником успішного навчання, а й необхідною умовою розвитку особистості учня. Одним зі способів зацікавлення школярів в освітньому процесі є використання інтегрованих уроків.

20,00 

Мета:

  • формування вміння множити одночлен на многочлен і многочлен на многочлен;
  • сприяння розвитку вміння застосовувати набуті теоретич­ні знання для розв’язання задач різних рівнів, емоційної сфери учнів;
  • виховання всебічно розвиненої особистості, активної життєвої позиції.

Методи, прийоми:

  • демонстрування;
  • змагання;
  • робота з дидактичним картками.