Площі й об’єми. Узагальнювальний урок математики з використанням інтерактивних технологій. 5 клас

Тема. Площі й об’єми.

Сучасні діти потребують навчання, спрямованого не лише на засвоєння певних знань, а й на цілісний розвиток особистості, її пізнавальних і творчих здібностей. Тому інноваційні методи роботи стали невід’ємним складником уроку математики. Інформаційно-комунікаційні, хмарні технології дають можливість перетворити звичайну вправу на гру та пожвавити різні етапи уроку.

20,00 

Мета:

  • повторення, систематизація й узагальнення знань про прямокутник, квадрат, паралелепіпед і куб, формули для обчислення площ й об’ємів;
  • формування вміння оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині й у просторі, розв’язування задач практичного змісту;
  • сприяння розвитку вмінь аналізувати, коригувати й оцінювати результати власної навчальної діяльності;
  • формування свідомого ставлення до навчання;
  • сприяння усвідомленню важливості математики як універсальної науки.

Методи, прийоми:

  • виконання онлайн-вправи;
  • самостійна, індивідуальна, парна та групова види робіт.