Тіла обертання. Циліндр. Урок геометрії, адаптований для дистанційного навчання. 11 клас

Тема. Тіла обертання. Циліндр.

Знання та вміння, взаємозв’язані із ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці. Зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики. Для цього подано розробку уроку, збагачену авторськими задачами та насичену дидактичними картками.

20,00 

Мета:

  • вивчення означення циліндра та його елементів;
  • застосування математичних знань під час розв’язання задач на обчислення площ бічної та повної поверхонь циліндра;
  • розвиток просторової уяви, логічного мислення, уміння висловлювати й обґрунтовувати свою думку;
  • формування вміння вирішувати проблемні ситуації, бажання пізнавати нове;
  • сприяння вихованню відповідальності учнів за результати виконання завдань, акуратності й уважності, розвитку комунікативних умінь, взаємоповаги, взаємодопомоги.

Методи, прийоми:

  • словесні;
  • наочні;
  • практичні;
  • евристичні;
  • робота в парах.