Перевірка знань. Контрольні роботи з математики. 5 клас

Перевірка знань. Контрольні роботи з математики

У статті подано тематичні контрольні роботи до всіх тем курсу математики згідно з вимогами програми для 5-го класу загальноосвітньої школи. Тематичні контрольні роботи містять 4 рівні, кожний із яких оцінюють у 3 бали. Також учитель може використовувати комплект вправ для тренування або під час проведення самостійної роботи.

20,00 

У статті подано контрольні роботи з таких тем:

  • «Додавання та віднімання натуральних чисел»;
  • «Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення з остачею»;
  • «Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі»;
  • «Дії з натуральними числами. Комбінаторні задачі. Відрізок, промінь, пряма. Шкала. Координатна пряма»;
  • «Кути. Трикутники. Прямокутник і квадрат. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда»;
  • «Звичайні дроби»;
  • «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів»;
  • «Множення і ділення десяткових дробів»;
  • «Середнє арифметичне. Відсотки»;
  • Підсумкова контрольна робота.