ВИВЧАЄМО ПОГОДУ за технологією клік-навчання. 3 — 4 клас

ВИВЧАЄМО ПОГОДУ за технологією клік-навчання. 3 — 4 клас

Світ змінюється, і мислення людей змінюється разом зі світом. А освіта має змінюватися разом із мисленням. Клік-навчання — це технологія, що враховує і переваги, і недоліки кліпового мислення, яке притаманне сучасним людям, і особливо — новому поколінню. Головне завдання урок — попри все сформувати в дітей комплексне уявлення про світ і взаємозв’язки у ньому. Урок призначений для роботи в 3—4-х класах з предметів «Я досліджую світ», математика, українська мова, мистецтво.

20,00 

Суть технології — інтегрований спосіб пізнання через пошук та збирання інформації у поєднанні з виконанням різнопланових завдань та форм роботи.
Характеристики технології: системність; варіативність застосування; універсальність; гнучкість; креативність; адаптивність; продуктивність; ефективність; розвиває системне мислення; розвиває критичне мислення;
розвиває логічне мислення; формує цілісну картину світу; формує адаптивність до змін, гнучкість; мотивує до пошуку в умовах змін і невизначеності; учить визначати причиново-наслідкові зв’язки; формує здатність обирати оптимальні варіанти вирішення поставлених завдань; формує навички визначення цілей; формує дослідницькі навички;
розвиває навички самоконтролю, тайм-менеджменту; учить поєднувати різні інструменти і техніки для досягнення результату.