Осінній оберіг. Тематичний день. 1-й клас

Осінній оберіг. Тематичний день
Тематичні дні дають учням можливість розкрити їхні пізнавальні інтереси і, тим самим, реалізувати особистісно­ орієнтований підхід у навчанні. Для учня це увага до його внутрішнього світу, розвиток особистості школяра в про­цесі навчання, а для педагога це пошук нових методів, форм і засобів навчання. Заходи тематичного середовища, вимагають тривалої посиленої підготовки, припускають активну участь і взаємодію всіх учасників.

20,00 

Мета:

  • підготовка до навчальної діяльності у взаємодії;
  • дотримання норм мовленнєвої культури, зв’язного висловлювання в контексті змісту, формування духовно­ моральних основ життя;
  • проєктування стратегії поведінки з урахуванням інтересів і потреб інших, продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді, формування вміння добу­вати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою;
  • розвиток здатності екологічно мислити, бережливо ставитися до природи, до людей, до себе.