Українська народна казка «Як мати зозулею стала». Урок-студія з літературного читання. 2-й клас

Тема. Українська народна казка «Як мати зозулею стала»
Cучасний урок — це насамперед урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дає змогу досягти високих результатів у навчанні. Одноманітність у роботі стомлює не лише учня, а й учителя. Ми маємо будувати навчально-виховний процес згідно з вимогами сучасності, а на озброєння потрібно взяти арсенал сучасних форм і методів, що до-поможе сформувати конкурентоспроможну до вимог сьогодення компетентну особистість.

20,00 

Мета:

  • поглиблення знань учнів про казку як вид усної народної творчості;
  • навчання визначення повчальної мети казки, уміння розрізняти види казок;
  • збагачення словникового запасу учнів;
  • удосконалення читацьких навичок;
  • розвиток образного мислення, уяви, фантазії, критичного мислення;
  • виховання любові до усної народної творчості, поваги до матері.