Усне і письмове ділення на двоцифрове число. Урок математики. 4-й клас

Тема. Усне і письмове ділення на двоцифрове число
Чимдалі тривожнішою стає інформація про забруднення довкілля. Люди намагаються перебудувати свої взаємини з природою. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість. Треба виховувати екологічну свідомість змалку і за кожної нагоди — наприклад, під час уроків математики. Адже математика всюди! Вона допомагає нам упорядковувати життя, учить помірковано користуватися ресурсами й цінувати те, що ми маємо.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення учнів із традиційними українськими святами, з писанками як видом народного мистецтва, символікою писанок;
  • узагальнення та систематизація знання дітей про Великодні свята;
  • удосконалення вміння та навички розв’язувати задачі на знаходження дробу від числа та числа за його величиною;
  • виконання дії із іменованими числами;
  • сприяння розвитку пізнавального інтересу, творчих здібностей, естетичного смаку, уяви, фантазії, пам’яті;
  • виховування любові і пошани до народних традицій і звичаїв, культури праці, уміння працювати колективно, у групах, індивідуально.