Theme. School Subjects. Timetable. Урок англійської мови. 3-й клас

Тема. Theme. School Subjects. Timetable
Уже в 3-му класі в учнів словниковий запас набагато більший, вони вже в змозі зрозуміти прості речення вчителя та давити відповіді. Одним із важливих елементів під час вивчення англійської мови є перегляд відео та прослуховування аудіо, на основі яких можна будувати обговорення. Це дасть змогу охопити різні канали сприйняття дитини.

20,00 

Мета:

  • закріплення нового лексичного матеріалу з підтеми «Шкільні предмети»;
  • практикування мовних засобів за цією підтемою;
  • формування навичок вживання нових лексичних одиниць;
  • удосконалення компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення на задану тематику;
  • розвиток мовленнєвих компетенцій, комунікативних здібностей учнів, навичок аудіювання й діалогічного мовлення;
  • ефективна співпраця під час парної та групової роботи;
  • мотивація готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;
  • розвиток різних типів пам’яті — слухової, зорової, уваги, уяви;
  • виховування вміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі.