Особливості прийняття рішень. Практичне заняття для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів закладів освіти

Особливості прийняття рішень. Практичне заняття для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів закладів освіти

Від рішень педагога та психолога часто залежить майбутнє дитини. Їхнє зав­дання полягає не лише в тому, щоб спря­мовувати учнів, а й робити це своєчасно та доречно. Чи може педагог прийняти необдумане рішення, враховуючи, що воно неодмінно вплине на дитину?

20,00 

Мета:

  • підвищення рівня поінформованості соціальних педагогів і практичних психологів щодо важливості вчасно та швид­ко ухвалювати правильні рішення;
  • формування вміння активно й послідовно обстоювати власну думку, уміння знаходити переконливі аргументи для її доведення, приймати важливі рішення, володіти собою;
  • формування творчого підходу до вирішення різних завдань, самоаналіз;
  • засвоєння нових методик прийняття рішень;
  • формування сприятливого психологічного мікроклімату в колективі;
  • розвивання вміння працювати в команді, швидко й точно реагувати, правильно узагальнювати інформацію та робити висновки.

Методи, прийоми:

  • теоретичне дослідження;
  • групові й інтерактивні методи;
  • інтерп­ретація;
  • метод моделювання.