Коли в людини є народ… (за п’єсою Миколи Куліша «Мина Мазайло»). Урок-­конкурс. 11-й клас

Тема. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло».

Урок-­конкурс присвячений вивченню життя й діяльності М. Куліша та його п’єсі «Мина Мазайло», яку він написав у 1928 р. Свою комедію письменник створив на «живому матеріалі», який дало йому спостере­ження за процесом українізації (запроваджуваним у 20-­ті рр. минулого століття). Минули десятиліття, а проблеми, які порушив автор, події того часу хвилюють і донині.

20,00 

Мета:

 • розкриття актуальності п’єси;
 • формування вмінь коментувати текст твору, характеризувати образи-персонажі, аналізувати думки головних персонажів твору щодо українізації, їхнє ставлення до української мови;
 • узагальнення й систематизація знань учнів із теми «Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша»;
 • розвиток культури зв’язного мовлення, творчої уяви, навички виразного читання драматичного твору;
 • посилення в учнів зацікавленості українською мовою;
 • виховання любові до рідного слова, рідної землі, свого народу.

Прийоми і методи:

 • гра «Алфавіт»;
 • метод «Лист до себе»;
 • метод «Прес»;
 • інтелектуальна розминка;
 • доповіді учнів;
 • лінгвістичні ігри: «Лінгвістична вікторина», «Асоціативні малюнки», «Упізнай героя», «Хто більше?»;
 • словникова робота;
 • прийом «Драбинка успіху».