Есе, види есе, вимоги до написання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

Тема. Есе, види есе, вимоги до написання. Підготовка до написання есе ” Мить щастя”

Мета:  формувати предметні й ключові компетентності:

  • будувати есе, самостійно добирати й систематизувати матеріал відповідно до теми та
    основної думки висловлювання, будувати логічно правильне й композиційно завершене висловлення;
  • обґрунтовувати особистісні та загальнолюдські цінності; розвивати активність, ініціативність, комунікабельність.

Тип уроку: розвиток мовлення та компетентностей.

20,00