Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі. Урок формування компетентностей. 10 клас

Тема. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси (Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Володимир Винниченко). Основні ознаки українського прозового модернізму. “Нова школа” у прозі.

Мета:

  • формування загального уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х рр., про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві;
  • сприяння формуванню уміння пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки;
  • аналіз культури рідного краю в контексті культурних особливостей різних регіонів України;
  • порівняння особливостей імпресіонізму в художній літературі та образотворчому мистецтві;
  • усвідомлення значення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.

20,00