М. Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Урок формування компетентностей. 10 клас

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості автора. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких спрямувань і реалізму до модернізму.

Мета:

  • ознайомлення з основними подіями життєвого і творчого шляху письменника;
  • формування уміння знаходити й систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань, конспектувати прочитане й почуте;
  • розвиток здатності виокремлювати основне, висловлювати власні судження, усвідомлювати гуманізм як основу світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму й життєствердження як важливих духовних цінностей буття.

20,00