Поезія Тараса Шевченка в сучасній українській пісні. Позакласний захід. 9—11 клас

Тема. Поезія Тараса Шевченка в сучасній українській пісні. Позакласний захід.
Ми щиро захоплюємося Кобзарем, його громадянською принциповістю і моральністю, почуттям соціальної й національної справедливості, відданістю правді та свободі. Але чи можемо сповна уявити, що за цим стояло, скільки душевних сил і боротьби вимагало, скільки мук і болю коштувало, скільки треба було прозрінь і висоти духу для цього? Щоб це уявити, треба добре знати весь широкий спектр поглядів, інтересів і настроїв епохи, що сукупно й створювали ту історичну реальність, у якій він був собою.

20,00 

Мета:
Навчальна: демонстрування взаємозв'язку минулого та сучасності, місця і ролі творчості Тараса Григоровича Шевченка
в українській культурі, національному відродженні, духовному житті України;

Розвивальна:

  • розвивання творчих здібностей учнів;
  • уміння аналізувати та оцінювати здобутки національної культури,
  • орієнтування в культурній і духовній сферах сучасного суспільства;

Виховна: використання поезії та пісні як засобу виховання любові до Батьківщини, формування патріотичних почуттів та ціннісного ставлення до культурних надбань українців.