Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширення в природі. Урок з використанням ІКТ. 7-й клас

Тема. Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширення в природі.
Довгий час люди не лише не знали, що таке вода, а й не усвідомлювали, скільки її на Землі, і зовсім не розуміли, як вона з’явилася на планеті. Хоча сьогодні немає єдиної теорії виникнення води, її вже досить вивчено як хімічну речовину. Головне, що не викликає сумнівів і суперечок серед науковців, — важливість води для збереження життя на планеті Земля.

20,00 

Мета:

  • роз’яснення складу молекули води;
  • вивчення фізичних властивостей води як речовини;
  • розкриття ролі хімічних знань у поясненні природи води й суті хімічних явищ;
  • сприяння застосуванню хімічних знань на практиці;
  • формування вмінь описувати поширення води в природі;
  • розвиток умінь логічно мислити, установлювати зв’язки між будовою води та її фізичними властивостями;
  • активізація піз­навальної активності та творчих здібностей;
  • удосконалення вміння працювати самостійно та в групах;
  • виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу та водних ресурсів своєї країни.

Методи: розповідь з елементами бесіди, методи ІКТ (презентація), демонстрації, метод проблемних питань, індивідуальна робота.

Галузі, що інтегруються: фізика, екологія.