Газета “Українська мова та література” №10, 2019

Розпродаж!

Що в газеті?

Тема номеру: Практична риторика. Розвиток мовлення. 10-й клас
Рекомендуємо

АКТУАЛЬНО
Шпаргалки оратора. 6 аспектів, на які варто звернути увагу перед публічним виступом
BookForum Best Book Award. Найкраща книжка Форуму Видавців
Терміни й поняття з риторики. Словничок оратора

Читати далі

10-Й КЛАС

Практична риторика. Розвиток мовлення

10 скоромовок для оратора

Есе. Розвиток мовлення

Прислів’я та приказки про мову

КЛЮЧ РОЗУМІННЯ

Формування мовної компетентності учнів під час вивчення словотвору

Кількість сторінок: 92

Оригінальна ціна: 113,00 ₴.Поточна ціна: 45,00 ₴.

Є в наявності

Вагомий внесок у розвиток української риторики, а також у функціонування української літературної мови й становлення української риторичної термінології вніс талановитий учений, видатний проповідник, досвідчений церковний та політичний діяч свого часу Йоанникій Галятовський.

Саме з його творчістю пов’язують формування в українській культурі нового типу проповіді — за визначенням літературознавця Володимира Крекотня, — проповіді латино-польського типу. Повчання українських проповідників першої половини XVII ст. були доступні й зрозумілі слухачам за рахунок простоти викладу та відсутності будь-яких риторичних хитрощів. А вже в середині ХVІІ ст. Йоанникій Галятовський остаточно утвердив в Україні цілковито інший тип проповіді — схоластичну, яка відзначалася, насамперед, логічною стрункістю, системністю, планомірністю викладу. Як додаток до праці «Ключ розуміння» (1659) автор видає риторичний твір «Наука короткая албо Cпособ зложеня казаня», у якому вперше природною українською мовою було викладено такі важливі поняття, як стилістика, риторика й гомілетика (церковне красномовство), обґрунтовані основні вимоги, яким повинна відповідати нова українська проповідь.

Читати далі

У третьому виданні цього трактату «Наука або Способ зложеня казаня» (1665) наявні істотні відмінності, порівняно з двома попередніми. У ньому Йоанникій Галятовський подає короткий виклад теоретичних положень риторики:  про типи промов, їхню структуру, подає багато практичних порад щодо змісту проповідей, посилаючись на наведені в збірнику зразки. Максимальну увагу звернено на форму проповіді. Якщо старий тип проповіді можна було будувати довільно (фактично це була бесіда проповідника з прихожанами), то Йоанникій Галятовський ставить до «казаня» такі cамі вимоги, як до літературного твору: єдності предмета, єдності думки, співмірності складових частин, художності викладу. Основою релігійної проповіді Йоанникій Галятовський вважає тему (фему), своєрідний епіграф, у якому втілюється основна думка проповіді, і яка зазвичай є цитатою з біблійного тексту. Ораторську промову Йоанникій Галятовський поділяє на три частини: ексордіум, наррація, конклюзія. Кожен із цих трьох латинських термінів він пояснює і наводить їхні українські відповідники, які й сьогодні належать до активної української лексики: початок, виклад розповіді та закінчення. Однією з важливих вимог, які Йоанникій Галятовський ставить перед проповіддю, — щоб вона була зрозумілою для слухачів. Тому він радив проповідникам для добору прикладів вивчати історичні, філософські, природничо-наукові дослідження, чи твори світської тематики.

Учителям і вчителькам теж не потрібно обмежувати себе у виборі авторів, текстів і жанрів для читання або слухання. Бо ж не художньою літературою єдиною…

Додаткова інформація

Кількість сторінок

Рік

Серія

Місяць

Формат