Складання студентами опорних конспектів з використанням комп’ютерних технологій при вивченні спецдисциплін

Автор: Таранчук Людмила Анатоліївна Одним із головних чинників, які забезпечують виконання педагогами завдань з професійної підготовки студентів є активізація їх пізнавальної діяльності, цілеспрямоване керівництво процесом формування потрібної системи інтегрованих...